fbpx

MÚDROSŤ

Vzdelanie, inteligencia, múdrosť.

Platí medzi týmito pojmami a tým čo si pod nimi ľudia predstavujú znamienko rovná sa?

Asi drvivá väčšina obyvateľov planéty vie, že keď chce postaviť dom potrebuje dobré základy. (Minimálne dobrý podklad pre stavbu, ak by sme išli stavať len prechodný príbytok tiež ho nebudeme stavať na pohyblivých pieskoch.)

Ako je to so stavbou našej “osobnosti”? Sú muži mužmi a ženy ženami? Sú spojení so svojou podstatou, so svojím “základom”? Dokážu rozpoznať pravdu od klamstva? Funguje im intuícia, vnútorné vedenie, hlas svedomia? Počúvajú aspoň tých, ktorým to funguje? Kde sa nachádzame a kým vlastne sme?

Celé stáročia, tisícročia “K-áčko” a jemu podriadení zámerne, postupne dávkovanými klamstvami cielene debilizovali a demoralizovali populáciu. Pod zásterkou rôznych “…..izmov”, dogiem, poloprávd, atď. cielene odstrihovali človekov od ich podstaty, od ich intuície, od ich napojenia na Nekonečnú Múdrosť Vesmíru, od Matky Zem, od seba samotných, od ich tvoriacej a obnovujúcej Sily a Moci, ktorú majú vo svojej podstate danú od Stvoriteľa.

Nemusíš niesť zodpovednosť – my budeme zodpovedne vládnuť za teba. Nemusíš zveľaďovať Zem, ktorá Ti bola daná – my budeme za teba. Nemusíš vedieť čo je úcta, česť, cnosť, rod – my ti dáme niečo lepšie. Nemusíš sprevádzať svoje deti, rozvíjať ich prirodzené dary – my im dáme vzdelanie.

Znie Vám to povedome?

Koľko je dnes mužov, ktorí intuitívne vnímali, že udalosti na začiatku roku 2020 sú podvod? Koľkí si vyhľadali relevantné informácie? Koľkí si zistili, že ide o pripravovanú plandémiu – celé desaťročia, že WHO zámerne vypustila mortalitu z podmienok na vyhlásenie čohokoľvek za pandemický vírus? Koľko žien svojou vnútornou energiou podporovalo a podporuje svojich mužov? Koľkí si chránia svoje deti pred protiprávnymi, protimorálnymi, protiústavnými, protiľudskými opatreniami??? Koľkí sa podpísali pod podnet na Medzinárodný Trestný Súd za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti?

Koľko svoj hlboký vnútorný strach schováva za pýchu a aroganciu? Za vzdelanie, diplomy, kariéru, domy, autá, … ? Koľko svoju zodpovednosť radšej prenechá niekomu inému? Komu – zapredancom?

Kto je ochotný sa pozrieť do svojho zrkadla pRAvdy, priznať svoje chyby, omyly, podriadenosť “systému” a urobiť rázne zmeny, uzdravenie?

Kto je ochotný znovu niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia? Počuť, vnímať svoju podstatu. Svoje vnútorné vedenie. Mať odvahu ísť podľa zdravomyslia, svedomia aj za cenu, že možno bude jediný v mieste (dome, práci, dedine, meste).

Stále je možnosť zmeny. Stále je možnosť povedať dosť. Stále je možnosť začať.

Ako?

Jediná cesta je cesta skrze seba samotného – cesta od seba. Cesta Sám za Seba. Chceš zmeniť svet – zmeň seba.

Môžeme obnoviť naše energeticko/informačné pole. Môžeme obnoviť naše energetické centrá – čakry. V ich plnosti. V plnosti ich počtu. U nás, bytostí Svetla je ich viac ako sedem. Môžeme obnoviť svoju celistvosť, svoju spiritualitu, svoje čisté vedomie, svoju celkovú harmóniu, svoju bojovú vedu – pripravenosť/odvahu.

Že je toho veľa?
Je.
Že je to náročné?
Je.
Že je to bolestivé?
Je.

Zrkadlo pRAvdy = duchovné zrkadlo

Pozrieť sa do duchovného zrkadla, do zrkadla pRAvdy je najmä pRAvdivé. Odstrániť všetky nánosy, všetky klamstvá (najmä o sebe), všetky tie “šupiny cibule” – aj slzy sú. Aj bolesti, aj šťastia. Chce to predovšetkým odvahu, rozhodnutie. Chcem byť ďalej otrokom, alebo chcem byť slobodným vedomým ČLOVEKOM?

Čo ďalej? Predovšetkým ísť po ceste Slobody a Pravdy. Krok za krokom. Najskôr možno sám, možno skutočne aj sám na tejto ceste zostaneš, v zmysle toho, že tí, s ktorými si dodnes bol, budú chcieť byť radšej v systéme. Na uvoľnené miesto však prídu iní, kráčajúci po rovnakej ceste. Každý z nás, v každom prítomnom okamihu – stále prebiehajúcej prítomnosti, svojimi rozhodnutiami (myšlienkami, vypovedanými slovami a vykonanými skutkami) sa stáva tvorcom tej svojej časopriestorovej osi v tomto multidimenzionálnom priestore.

Je vytvorená mapa ľudského vedomia. Má sedemnásť úrovní. Vzhľadom k tomu, že každá myšlienka je merateľná frekvencia, sú tieto oblasti už dnes “vedecky” podložené. Najnižšia úroveň je hanba, na piatom stupni je strach, pýcha je na osmičke, Láska je na štrnástom a osvietenie na sedemnástom mieste. Dvadsať rokov intenzívnej práce, liečenia, uzdravovania, skúseností dali toto poznanie renomovanému psychiatrovi.

K tomu si priraďte jeden z Kónov Vesmíru – tzv. Príťažlivosť. Energeticko/informačné pole Vesmíru (vesmírny priestor) je vytvorený tak aby plnil naše priania. Holografický Vesmír, zjednodušene povedané. Čo vyžarujeme – to si vytvárame. Platia tú určité postupy. O mozgu sme si niečo povedali. Emocionálny mozog – Srdce – naše najsilnejšie energetické miesto. Srdce je 500 krát silnejší generátor ako mozog. Začíname byť v obRAze? Prečo celé tie tisícročia odstrihovania nás (vedomé bytosti Svetla) od našej podstaty? Od našej obnovujúcej a tvoriacej sily dané nám Stvoriteľom?

Môžeme všetko zmeniť. Môžeme. ÁNO. Môžeme. Môžeme všetko zmeniť.

Necháme všetko, úplne všetko rozpredať zapredancom? Necháme ich páchať na nás genocídu? Oznámili nám – sme vo vojne. Informačnej, psychologickej, biologicko/chemickej vojne.

Budeme vládnuť za teba (rozpredali sme čo sme mohli, predali sme aj vás – ale na “vedecké” účely)
Budeme zveľaďovať/hospodáriť/spravovať Zem za teba (takmer všetko dovážame, zrušili sme v prvom rade tie prísne ČSN normy aby sme mohli nechať naviesť odpad)
Budeme “vyučovať” vaše deti (LGPTI hnutie je predsa také “slobodné”)
Spomínate? Chcete to skutočne nechať na nich???

Vždy je možnosť.


SKUTOČNE JE.
Sám som bol svedkom “zázračných uzdravení” a rôznych iných “pečiatok” o skutočnom živote.
Živote Pravde Ceste Slobode.
Sme pozvaní byť Tými Ktorými Skutočne Vo Svojom Vnútri Sme.
Kedy? Teraz. Hneď.
Čo k tomu treba? Rozhodnúť sa.
NIKTO INÝ to nemôže urobiť za TEBA.
Budeš v tom sám? Rozhodne nie.
Stať sa skutočným Mužom, skutočnou Ženou.
Stať sa Slobodnou Vedomou Bytosťou Svetla. Vytvoriť RODinu. Prijať, priviesť dieťa a to sprevádzať, rozvíjať jeho dary, cnosti, jeho česť, zdravomyslie, svedomie. Alebo obnoviť v už existujúcich vzťahoch to podstatné.
Žiadny niekto niekde a už vôbec nie nejaký politik či iný zapredanec.
Sami si môžeme vytvoriť svoj svet. A už máme k tomu všetko potrebné. Všetko. Všetko bolo obnovené. Aj v tomto hmotnom JAVnom svete.
Noc Svaroga skončila. Treba sa zobudiť.

Skončila pred rokmi.
Myslíte, že druhá strana odíde len tak sama od seba? Že nemusíte nič zmeniť vo svojom vnútri, vo svojich nastaveniach? Preladiť sa na vyššiu úroveň vedomia? Spomínate? Je ich sedemnásť. A s tým súvisí veľa ďalších záležitostí.
Odstránenie zabehnutých systémových schém – neurónové synapsie, spomínate?
Čo vyžarujete (na čo myslíte) = to vytvárate.
Psychické a emocionálne zranenia = bloky vo vašom podvedomí.
Opakujú sa vám stále dokola tie isté situácie? Napadlo vám niekedy, že je to preto lebo treba niečo zmeniť/uzdraviť?
A niekedy je to riadna horská dráha až do hlbín vášho rodokmeňa.

Čo s tým všetkým urobíte je na vašom slobodnom rozhodnutí.
To ROZHODNUTIE je na VÁS, na TEBE.
Určite je viac sprevádzajúcich bytostí ochotných vám pomôcť.
Sú rôzne kurzy, semináre, skupinové aj individuálne.
Rôzneho zamerania, rôzneho duchovného pozadia, vedenia, celistvosti. Treba si múdro vybrať.

Blíži sa termín jedného z nich.

V prípade záujmu:

svetlovnasoz@gmail.com

Stvoriteľ miluje rýchlosť. Stvoriteľ miluje život.
Sme multidimezionálne bytosti. Sme bytosti Svetla. Spomínate? Aj toto je už vedecky dokázané. Písal som o tom v minulom príspevku.

Tak to začnime vedome používať. Vytvorme si svoj vlastný svet. Svoju vlastnú časopriestorovú os. Dnes už máme k tomu aj možnosť financií. Áno. A áno, sú potrebné v tomto javnom svete, zatiaľ, ešte pár rokov to tak bude. Žijeme v stále prebiehajúcej prítomnosti. Je to jedno veľké TAJOMSTVO tvorenia.

Majte prekrásnu prítomnosť.

Jaroslav.