fbpx

ZAMERANIE II.

ZAMERANIE II. aneb ROZPOZNANIE PRAVDY aneb OCHRANA PRED PODVRHMI

Každý z nás veľmi dobre vie v akej etape sa nachádzame. Svetlo, Svetlí bojovníci zvíťazili, navyšujeme vibračnú úroveň, pretvárame svoju DNA resp. obnovujeme našu pôvodnú podľa archetypálneho nastavenia Stvoriteľa, čo v našom prípade je DNA JRK – vedomé védické bytosti Svetla. Faktom zostáva skutočnosť – temní kopú, kopú v posledných kŕčoch. Ako dlho to bude trvať, záleží na premene každého (aspoň dostatočného počtu) jedného z nás.

Ako sa to môže prejavovať v realite nášho života, najmä tých z nás, ktorí už nejakú tú skúsenosť máme a sme VEDOME na ceste SVETLA.

Povieme si to na “ilustračnom” príklade.

V zámere Stvoriteľa je ZJEDNOTENIE. Zjednotenie svetlých pracovníkov, bojovníkov, charakterníkov, vedomcov.
Nastáva možnosť. Vesmír nám vytvára podmienky v súznení so zámerom Stvoriteľa. V bežnom živote sa to prejavuje tak, že tí, ktorí konajú podľa vnútorného vedenia, vnímajú, cítia potrebu zjednotenia sa. Premietajú ju do svojej tvorivej práce, môžeme použiť súdobý termín – kvantujú. Tvoria. Realizujú v tomto JAVnom/hmotnom svete materializáciu svojich zámerov. Prichádzajú stretnutia s rovnakými bRAtmi a sestRAmi. A tu vstupujú do diania temní a ich aktivity. Vsádzajú do myslí pracovníkov svetla temno.
Môj vzácny bRAt mi túto záležitosť pripomenul slovami: “Zodpovedám za to čo vám hovorím, nie za to čo vy počujete.”
Dodal by som, alebo si myslíte, že počujete.
A tu to začína byť “zapeklité”, ako sa bežne v dnešnej dobe hovorí. Dobre sa pozrite na slovo zapeklité. Áno, koreňom slova je peklo. A toto je ďalšia z dôležitých vecí na ktorú som už upozorňoval. Je dôležité zvažovať každé slovo – každú MYŠLIENKU. Len taká vsuvka ako príklad. Slovné spojenie: mám sa strašne dobre. Tak ako? Strašne? Alebo dobre? Výsledok takéhoto slovného spojenia v energetickom svete je nula. Nič ste nepovedali. Nevytvorili ste žiadnu prekrásnu prítomnosť, a tým ani žiadnu stále prebiehajúcu prekrásnu prítomnosť (budúcnosť). Nič. Chápete? To je zámer. Nastaviť človekov na nečlovekov (občanov, nejaké osoby, najnovšie také ktoré nevedia ani aké pohlavie vlastne majú), ktorí nič netvoria. A temní si berú ich tvoriacu energiu, lebo sami tvoriacu energiu nemajú.
Ale späť k hlavnej téme.
Čím svetlejšie a silnejšie bytosti Svetla sa majú podľa Stvoriteľovho zámeru stretnúť, ZJEDNOTIŤ, a posilniť hlavný ZÁMER, tým zákernejšie pôsobia temní. Je jedno či ide o vytvorenie čistého zväzku muža a ženy (manželstvo pred tvárou Stvoriteľa – čistý vzťah), alebo vzťah iného charakteru (priateľstvo, duchovné alebo obchodné partnerstvo, …). To nie je podstatné. Podstatné pre temných je vniesť rozpor medzi žiadané spojenie.
Ako to môže vyzerať v praktickom živote?
Stretnutie dvoch vedomých bytostí napriek snahe temnej strany prebehlo. Nastáva fáza zbližovania sa, prehlbovania vzťahu. Zjednotili sa v ZÁMERE (projekt, vzťah, …). Jeden niečo povie, druhý síce počuje slová ktoré boli vypovedané ale temní k tomu prihodia “niečo” (môžeme to nazvať pochybnosť, pochybnosť o čistote myšlienok). Alebo sa žena opýta ako prebehlo tvoje pracovné stretnutie? Mužovi ale vložia k tejto otázke, ďalšie otázky typu: Prečo sa to pýta? Čo chce zistiť? Chce vyzistiť podrobnosti? Pre koho? Kto je vlastne táto žena? A podobne.
Áno. Mohla to byť obyčajná otázka záujmu. A áno, môže to byť aj druhý variant. Skutočne sa môže snažiť zisťovať podrobnosti pre niekoho a nemusí ani vedieť pre koho.
Ako z toho celého “von”?
Môžete to ukončiť. “Pre istotu”.
Môžete zistiť ako to v skutočnosti je.
Druhá možnosť je určite správnejšia a tiež náročnejšia. Obsahuje viacero okolností. Je muž dostatočne vyzretou vedomou bytosťou? Dokáže rozlíšiť nástrahy temnej strany? Dokáže správne vyhodnotiť nastavenie/”vyžarovanie” ženy (vedomej bytosti)? Dokáže sa na celú záležitosť pozerať odosobnene (sledovať ju ako film), aj vlastné reakcie? Vie pracovať s energeticko/informačným poľom? Vie sa v potrebnom okamihu prestaviť do tzv. zmeneného stavu vedomia? Samozrejme to isté platí aj z druhej strany, v tom modelovom prípade, z pohľadu ženy.

Treba si uvedomiť že stáročia, tisícročia sme boli postupne odstrihávaný od plnosti našej DNA, RODu, vnútorného vedenia. Dnes sa bežne kladú otázky tzv. agresívneho charakteru – nerešpektujúce KÓNy Svetla, najmä KÓN ROZHODNUTIA (slobodná vôľa). Skúsme si zamyslieť akým spôsobom je lepšie klásť otázky a či ich vôbec klásť. Bežný typ otázok dnešnej doby: Ako sa máš? Kde si bol? S kým si bol? Čo máš v pláne? Budeš niečo kupovať? A pod.
Možno by bolo vhodné napríklad pri bežnom stretnutí alebo pri našej modelovej situácii povedať napríklad: Ak je čokoľvek čo mi chceš povedať, počúvam ťa. Druhá strana, tiež ako vedomá bytosť, si sama dobre rozmyslí, čo a čím sa bude zdielať (v zmysle nezaťažovania negatívom v akejkoľvek podobe).
Ide o to, aby sme pochopili, KÝM SME – SPOLUTVORCAMI NOVÉHO SVETA. Sme to na čo myslíme! Žijeme v takom prostredí aké si vytvárame svojimi myšlienkami, slovami, skutkami. (Tu znovu upozorňujem pri vedomej tvorbe treba dodržiavať potrebné). Prečo asi tak temní dávajú toľké milióny do MSM a vytvárajú toľko strachu, klamstva, poloprávd? A koľko nečlovekov sa potom týmito ich správami zaoberá, rozoberá, a podlieha STRACHU?

Takže ako si s tým poradiť?
Začať vždy sám od seba.
Obnovenie celistvosti, spirituality, vedomia = stať sa vedomou bytosťou.
Vedomá bytosť = neustály rast, posilňovanie, trénovanie, stále vyššie a vyššie, udržiavať si najvyššiu vibráciu Svetla a tú navyšovať. 🙂 Používať všetku “výstroj a výzbroj” Svetla na ochranu pred temnými (od “obyčajného” urieknutia až po priame energetické útoky temnoty).
Komunikácia = jednoducho si podsunuté “temnosti” vysvetliť.
Spoznávať sa, prekonať nástrahy, vybudovať si dôveru na pevnom základe = JRK, KÓNy Svetla.

Priatelia, bRAt či sestRA, nachádzame sa vo vojne.
V tomto JAVnom svete je to prebiehajúca psychologicko/chemicko/biologolická vojna. Oni nám to oznámili. Ešte sa pri tom obliekli do maskáčov. Spomínate? Tzv. tieňová vláda prestala byť v “utajení”. Lobisti skončili. Všetko je zJAVné. Už “presakujú” informácie aj o iných druhoch, ktorí týchto “tieňových” ovládajú. Je to prejav v hmotnom svete inej vojny, ktorá prebieha v energeticko/Informačnej sfére (jemnohmotnej). A tú Svetlí vyhrali. Aby sa definitívne víťazstvo prejavilo v tejto stále prebiehajúcej prítomnosti/realite, je potrebné sa zapojiť. Sme SPOLUTVORCOVIA. Každý na tom svojom mieste, tým svojím PODIELOM.
Sme na hRAne temnoty a svetla. Každá myšlienka rozhoduje.

Čím sa budete vo svojich myšlienkach zaoberať?

Majte prekrásnu stále prebiehajúcu prítomnosť.

Jaroslav