fbpx

ZAMERANIE

ZAMERANIE, ZÁMER, VEKTOR CIEĽA.

Pýtal som sa, čo bolo príčinou, kde to všetko začalo.

Pred tisíckami rokov prišli naši predkovia na Midgard Zem. Prinášali o.i. Kón Spolužitia. Vyspelí, na vysokej úrovni. Prekonali kozmické vzdialenosti.
Čo teda spôsobilo zabúdanie KÝM SME?
Odpoveď, ktorá prišla mne – niekto neustriehol čistotu myšlienok.
Prenesme sa o tisícky rokov bližšie k tejto prebiehajúcej prítomnosti, ale ešte nie až do nej, ešte nie.
Napriek obrovskému úsiliu zahmliť, odstrániť Istinu z “príbehu” RAdoMIRa, “omrvinky” zostali – strážte si čistotu myšlienok.

Pred kým neustriehli čistotu myšlienok? Kto sa im pokúsil vsadiť do hláv deštrukciu? “K-áčko” a jeho temní. Robia to až do prebiehajúcej prítomnosti.
Majú k tomu technologické prostriedky. Naše myšlienky sú merateľné. Spomínate? Energeticko/informačné pole, písali sme už o tom. Dnes už aj tie “bežné”, tzv. MSM.

ČISTOTA MYŠLIENOK.
Náročné?
Veľmi.
Kto nenastúpil na cestu obnovenia celistvosti, spirituality, tvoriacej práce s energiami, vedomia – pre toho je to neuskutočniteľné. Je veľa ľudí – málo človekov.
Možnosť má každý, zatiaľ. Nastúpiť, Obnoviť potrebné.
(Slovo každý už v dnešnej dobe treba brať s rezervou, záleží… podľa toho na ktorej strane stojí z pohľadu odpojenia či neodpojenia od vlastnej DNA.)
Keď sú nám známe tieto údaje (plus všetko čo sme si už povedali v predchádzajúcich článkoch), môžeme deštrukciu zastaviť a zvrátiť. Presvetliť systémové schémy, nastaviť nové synapsie.


Sme na ceste obnovenej celistvosti. Sme Vedomé Bytosti Svetla. Védické Bytosti. NA CESTE. Naši, z nášho RODu, prišli na túto planétu a ich úroveň vedomia bola na oveľa vyššej úrovni. Napriek tomu, niekto opomenul a neustriehol čistotu myšlienok. Spomínate?
Čo z toho vyplýva?
Neustála kontrola “nastavenia” – úrovne vedomia – ČISTOTY MYŠLIENOK.

Zdá sa vám to jednoduché? Čo je na tom? Alebo sa vám to zdá neuchopiteľné?

Kde zameriavame svoju pozornosť, to nás “formuje”, určuje tok nášho života, smer našej časopriestorovej osi.
Akú hudbu počúvame (432 Hz), aké relácie sledujeme, aké filmy pozeráme (ak teda ešte sledujete debilizátor/TV), aké knihy čítame, ako dokážeme byť pri tom odosobnený, o čom sa rozprávame, s kým sa rozprávame, aké “programy” do seba preberáme.
NAŠE MYŠLIENKY určujú realitu nášho života.
Už som o tom písal.
Je to veľmi dôležité.
Zdanlivo jednoduché.
Skúste si test. Každý za seba. Na koľko vecí v priebehu napríklad 10 minút myslíte?
Koľko z tých myšlienok bolo vašich? Koľko z nich sa vám “objavilo” v hlave?
Alebo
Na čo všetko sa vás vo vašom okolí vypytujú a na čo všetko odpovedáte?
Akú úroveň vzťahov máte?
Všetko si vytvárame my. Ak sme vedomými tvorcami. Vedomými bytosťami. Ak v tomto “skafandri” (energeticko/informačné pole zložené z fyzického, psychického, emocionálneho, duchovného a duševného tela) šéfuje naša podstata – Vedomá Bytosť Svetla.

Je tak obrovské množstvo “vecí”, ktoré ovplyvňujú skutočnosť akým spôsobom uvažujeme. Koľko psychických či emocionálnych blokov hlboko zapísaných v podvedomí “nevedome” určuje spôsob vyhodnocovania tej či onej situácie.
Čo porovnávame s čím.
Vieme sa priblížiť k nášmu pôvodnému nastaveniu nositeľov Svetla – žiť v harmónii s kónmi Svetla? Priblížiť sa k rovine vzájomného súznenia, obdarovávania sa najčistejšou/tvoriacou a obnovujúcou energiou? Alebo sami seba určujeme či niekto nám určuje istý druh pozície v rámci spoločenstva?

Existuje niečo, nejaký bod, nejaká pomôcka, ktorá by nám pomohla aspoň kontrolovať to v akej úrovni vedomia sa nachádzame?
Existuje.
Stav celistvosti, inak – stav nula, inak – stav koherencie, inak – stav zmeneného vedomia.
Rôzne pojmy pre ten istý stav vedomého bytia = vedomého tvorenia, resp. jeho základný kameň.
Stav prebiehajúceho toku nezmerného množstva myšlienok je tzv. stav beta, t.j. frekvencia vyžarovania vášho mozgu dosahuje úroveň 14 – 40 Hz. Bežná hladina v ktorej sa nachádza drvivá väčšina ľudí. Všetkých tých, ktorí niečo memorujú, niečo by síce možno chceli aj zmeniť, ale ich život určuje systém.
Zmeniť túto hladinu minimálne na úroveň alfa, t.j. 8 – 13 Hz, dostávame sa do oblasti kedy môžeme začať tvoriť. Je to len jedna z podmienok, ale je to prvý krok.
Môžeme začať tvoriť zameRAnie, zámer. Môžeme sa stať tvorcom, spolutvorcom nového sveta.

Jeden z krokov. Ten úplne základný je rozhodnúť sa pre zmenu. Potom nastáva proces obnovenia celistvosti. A systematická práca. Stále prebiehajúci tréning.
Samo a Sato sa odsťahovali.
Každý kto chce lepšiu spoločnosť, musí začať sám od seba.

O tom všetkom a ešte mnohom ďalšom je čistota myšlienok.

Majte prekrásnu prítomnosť.

Jaroslav.