fbpx

ABU

AKADÉMIA BOJOVÉHO UMENIA

O CESTE BOJOVNÍKA

“Cesta Bojovníka“ nie je ľahká. Úprimne povedané, je to tá najťažšia cesta zo všetkých možných ciest. Nájde sa len málo vyvolených, ktorí sú skutočne ochotní podstúpiť a prijať útrapy tejto cesty sebapoznania potrebného na zvládnutie jej vyšších stupňov. No napriek tomu je to v silách každého jedinca. Dá sa to prirovnať k výstupu na strmú skalu na ktorej musíte hľadať výčnelky potrebné pre Váš postup nahor. Niekomu to potrvá kratšie, niekomu dlhšie. No každý nakoniec dosiahne vrchol. Tam si uvedomíte tú slobodu a voľnosť.

Veľká časť výučby je však tak jemná, skoro nepostrehnuteľná, že to väčšina nováčikov ľahko prehliadne.

1. TRETINAvýcviku Bojovej Vedy sa zaoberá výcvikom tela Bojovníka. Rozvíja predovšetkým disciplínu, fyzickú silu, obratnosť, rýchlosť a presnosť. Telesný výcvik umožňuje Bojovníkovi zvládať rôzne nepredvídateľné situácie v jeho živote a taktiež sa naučiť smerovať svoju pozornosť skrz fyzické telo, ako obal , smerom k jemnohmotným telám.
2. TRETINAvýcviku je zameraná na emocionálny rozvoj Bojovníka. Duševný výcvik má za úlohu zmeniť emočný život Bojovníka, plný výchyliek, dostať ho do rovnováhy. Naučiť sa pracovať s Dušou ako jediným „prameňom“ všetkých pohybov fyzického tela.
3. TRETINAvýcviku sa zaoberá duchovným rozvojom, ktorý speje k pochopeniu nemenných, univerzálnych zákonitosti sveta, otvoreniu Vedomia a cesty k Sile.

NOVIC

Učí sa:

 • správnemu dýchaniu, koncentrácii, držaniu tela
 • základom pohybu a nehybnosti
 • správne posilňovať fyzické telo
 • kopy
 • základy šermu
 • streľbe z reflexného luku /z miesta na statický terč do vzdialenosti 90 krokov/
 • pozorovaniu samého seba – „Rozjímaniu“ a vytvára si vlastný emocionálny profil
 • prebudenie „Sily“

UČEŇ

Učňovi je vysvetlený a predvedený technický „PRINCÍP“ fyzického boja, ak ho ako novic ešte neobjavil. Následne si ho učeň overuje a aplikuje na všetky bojové situácie až k úplnému pochopeniu.

Ďalej sa zdokonaľuje v/vo:

 • šerme s jeden a pol ručným dreveným mečom, až po súbojové aplikácie v plnom tempe s kovovou zbraňou proti jednému súperovi

 • výcviku s jednoručnou zbraňou (krátka kopija, krátka palica, bojová sekera….) až po bojové aplikácie proti jednému súperovi
 • výcviku s obojručnou zbraňou (dlhá palica, dlhá kopija, ….) až po bojové aplikácie proti jednému súperovi
 • vrhaní zbraní rôznej konštrukcie (nože, dýky, kopije..)
 • boji s článkovými zbraňami (reťaz, bič….)
 • lukostreľbe na pohyblivý cieľ zo statického postoja, alebo streľbe z pohybu (chôdze) na statický cieľ vzdialený do 60 krokov
 • rozvoji piatich zmyslov
 • rozvoji vnímania a použitia univerzálnej „Sily“
 • poznávaní iných vied a overuje si ich princípy v boji a živote
 • poznávaní morálnych noriem iných spoločností

Uvedené poradie je dôležité dodržať, keďže učeň Bojovej Vedy postupne prenáša návyky na nasledujúce zbrane a nové poznatky z vyššieho radu zbraní prenáša na všetky predchádzajúce. Učí sa využiť všetky časti výstroje v boji ako sú chrániče predlaktia, holenných kostí, učí sa bojovať v základnej formácii (dvojici), jemne otužuje zásahové plochy a rozvíja fyzické schopnosti, ktoré získal ako novic.

 BOJOVNÍK

Učí sa:

 • bojovať so všetkými zbraňami, ktoré si osvojil ako UČEŇ proti jednému súperovi, teraz sa však snaží aplikovať „PRINCÍP“ proti neobmedzenému množstvu útočníkov
 • bojovať vo všetkých formáciách
 • plánovať a veliť skupine Bojovníkov
 • narábať s modernými zbraňami a prostriedkami
 • pohybovať sa krajinou a zdolávať prekážky
 • nepozorovane prežiť v osídlenej aj neosídlenej krajine
 • strieľať za pohybu z luku na pohyblivý cieľ ako aj z ostatných strelných zbraní (intuitívna streľba)
 • boj bez zbrane, ak už k tomu nedospel vlastným poznaním oveľa skôr
 • vedomému bytiu
 • práci so „Silou“ v boji a živote

VEDOMEC

Po zvládnutí predošlého stupňa sa stáva z Bojovníka VEDOMEC Bojovej Vedy a preto mu prináleží tento titul. Je to slobodná bytosť otvárajúca priesto a čas, plne uvedomujúc si seba, svojich činov, schopností a možností. Jeho vedomosti sú ako bezodná studňa, z ktorej pijú všetky ľudské bytosti a schopnosti presahujú ďaleko za hranice ľudského ponímania.  Naďalej pracuje na zdokonaľovaní svojich fyzických schopností, no jeho prevažnú prácu zahŕňa duchovný vývin a boj s vnútorným nepriateľom.

Úlohou a povinnosťou VEDOMCA je šíriť prastarú múdrosť svojho Rodu a vytvorenie vlastnej skupiny Bojovníkov, ktorých povedie po ceste Bojovej Vedy 

„Prechod nie je podmienený žiadnymi skúškami. Skúškou na ceste Bojovej Vedy sa stáva každý deň Bojovníka.“

Pre viac informácií o AKADÉMII BOJOVÉHO UMENIA

kliknite na link: http://www.svarog.tk/

alebo na obrázok:

„Nezabúdaj, že prax je to najdôležitejšia na ceste poznania Bojovej Vedy.“

                                                                                                                       Vojen