fbpx

PRE FIRMY

VZDELÁVACIE, RELAXAČNO/ZÁŽITKOVÉ POBYTY

OBNOVENIE CELISTVOSTI, SPIRITUALITY, HARMÓNIE.

VEDOMÉ BYTIE.
EVOLÚCIA VEDOMIA

Alebo, ako zostať aj v pracovnom zaťažení v hlbokom vnútornom pokoji a zdraví.


Sprevádzanie na ceste rozpamätania sa KTO v skutočnosti SME.

KTO SME určuje kým sme a kde sme.

Začneme od seba samotných – KÝM vlastne SME:

Cesta vedie skrze seba samotného, očistenie systémových schém, blokov, psychických a emocionálnych rán až do hlbín RODov.
Súdobá veda nám potvrdzuje poznanie našich dávnych predkov. Kvantová fyzika, energetická medicína, epigenetika, neuroveda – aktivácia (spoznanie cestou vlastnej zažitej skúsenosti) práce s energeticko/informačným poľom.

Uvedomenie si KDE SME:

Zvedomiť si pravdy systémovo zmenené/vymazané. Prijať pravdu o svojom skutočnom pôvode (podľa overených vedeckých štúdii o genofonde ľudstva). Spoznať pravdivú chronológiu časov minulých.
To je ako sirota, ktorá nájde svoju rodinu. Už vie kam patrí. Kto boli jej predkovia.

Uvedomiť si Kým sme + z akého genofondu pochádzame, z akých hlbín tisícročí nám dáva možnosť spoznať KTO v skutočnosti SME. Je to oslobodzujúce.

Využiť obsiahnuté poznanie možností práce s energeticko/informačným poľom a jej možného blahodárneho vplyvu na obnovenie plnohodnotného zdravia na všetkých úrovniach bytia, to je lístok do najvyšších úrovní ľudského vedomia. Cieľová stanica je život v hlbokom vnútornom pokoji, harmónii tvoriaci obraz, vytvárajúci realitu života podľa našich predstáv.

Táto cesta vedie skrze nás samotných. Všetko je v nás. Celý vesmír. Naozaj. Aj o tom si povieme potrebné. Z akých úrovní sme stvorení. Aké „nánosy“ vám bránia počuť svoje vnútorné vedenie. Čo sú to systémové schémy. Ako vznikajú emocionálne zranenia, Kde sú uložené. Ako vznikajú emocionálne a psychické bloky. Ako ovplyvňujú život náš každodenný. Ako ich môžeme odstrániť, vyčistiť. Ako ich nahradiť takými, s ktorými môžeme žiť život podľa našich snov a plánov. Ako zistiť, aké je to naše poslanie, aké a kde je to naše miesto. Náš smer. Ako môžeme vedome vnímať energiu ŽIVOTA samotného. Obnoviť jej prúdenie skrze nás. Obnoviť samouzdravovaciu schopnosť našich tiel.
Ako sa stať TVORCOM svojho ŽIVOTA. Slobodným človekom.

To všetko a mnohé ďalšie nám dá vo výsledku možnosť – ŽIT svoj ŽIVOT s úsmevom. V RADOSTI.
A to STÁLE, v stále prebiehajúcej prítomnosti.

Na tejto ceste získame možnosť tvorivo pôsobiť pri určovaní nášho bežného života.
Zažijeme využitie možnosti energetickej medicíny.
Rozpamätáme sa, aká tvorivá a obnovujúca sila tkvie priamo v našej podstate bytia.
Siahneme si na jej neobmedzené schopnosti.
Využijeme krásy okolitých hôr, lúk a pastvín aj relaxačné zariadenie (sauna, bazén, …)).

A

naše chuťové bunky budú zisťovať jedinečnosť kulinárskeho umenia profesionálnej a zároveň domácej kuchyne kolektívu Mirka a Anetky. Zažiješ – uveríš a budeš sa chcieť vrátiť. Prestretý bufet bohatého výberu na raňajky. Špeciality pre každého na obed a večeru.

Počas celého pobytu, v prípade záujmu možnosť využitia individuálneho očistenia.
Očistenie systémových schém, blokov, psychických a emocionálnych rán až do hlbín RODov pôsobením Čistej Energie. Individuálne, podľa potreby, vnútorného vedenia, prejavu slobodnej vôle a povolenia k potrebnému.
Je to DAR – zadarmo, pri akomkoľvek zaťažení (diagnóze).