fbpx

SEBAPOZNANIE A OBNOVA ZDRAVIA

MIKULČIN VRCH, BIELE KARPATY

2 – dňový kurz sebapoznania a obnovy zdravia

 získané praktické vedomosti nevyčísliteľnej hodnoty, ich vzájomné prepojenie

jednoduché spôsoby osvojenia si ich aplikácie v stále prebiehajúcej prítomnosti (bežnom živote)

keď vzdelávanie je príjemný relaxom

STRUČNE Z OBSAHU:

VODA základ života – Dr. Masaru Emoto
Kultúrny prenos a evolúcia: kvantitatívny prístup – prof.  Luigi Luca Cavalli-Sforza
Úrovne ľudského vedomia –  Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D
Energia kvantového poľa pri uzdravovaní ľudského tela – Dr. Richard Bartlett
Senzorické neuritidy – Dr. Gregg Braden
Elementárne zásady zdravia – Dr. I. P. NEUMYVAKIN
Jednoduchá, rýchla a účinná regenerácia orgánov a možnosti novotvorby buniek prostredníctvom mentálnych technológií Dr. A.N. Petrov.

AKO TO VŠETKO SPOLU SÚVISÍ?

Zažiješ, uveríš 🙂

Sprevádzať Vás bude Jaroslav

Najbližšie voľné termíny:

29. august – 30. august 2022

31. august – 1. september 2022

Cena zahŕňa:

účasť na kurze, ubytovanie 1 noc, poživeň (prvý deň: obed, večera; druhý deň: raňajky, obed)

Prihlášku zasielajte na uvedenú adresu: prevas@svetlovnas.com