STRETNUTIA

Ponúkame niekoľko druhov stretnutí.

Individuálne stretnutia

Víkendové vzdelávacie, relaxačno/zážitkové stretnutia zamerané na obnovenie celistvosti – ROZSVIEŤ SVOJU HVIEZDU

Víkendové vzdelávacie, relaxačno/zážitkové stretnutia zamerané na bojovú vedu – ABU/SBV

Víkendové vzdelávacie, relaxačno/zážitkové stretnutia zamerané na obnovenie spirituality, vedomia – VEDOMECTVO

Miesto našich stretnutí
Úpätie Bielych Karpát – PODJAVORINIE