fbpx

STRETNUTIA

Ponúkame niekoľko druhov stretnutí.

Individuálne stretnutia

Víkendové vzdelávacie, relaxačno/zážitkové stretnutia zamerané na obnovenie celistvosti – ROZSVIEŤ SVOJU HVIEZDU

Víkendové vzdelávacie, relaxačno/zážitkové stretnutia zamerané na ochranu zdravia – OCHRÁŇ SVOJU HVIEZDU

Víkendové vzdelávacie, relaxačno/zážitkové stretnutia zamerané na obnovenie spirituality, vedomia – VEDOMECTVO

Vzdelávacie, relaxačno/zážitkové pobyty zamerané na regeneráciu – SEBAPOZNANIE A OBNOVA ZDRAVIA

Vzdelávacie relaxačno/zážitkové pobyty pre ucelené kolektívy – benefity pre zamestnancov firiem

Miesto našich stretnutí
Úpätie Bielych Karpát – PODJAVORINIE
Mikulčin vrch
Kamenické podhradie
Krkonoše