fbpx

VEDOMECTVO

VEDOMECTVO

PRÍRODNÁ MYSTIKA

VYKROČTE S NAMI PO CESTE PREBUDENIA VNÚTORNÝCH SCHOPNOSTÍ, SEBAPOZNANIA A SEBAZDOKONALENIA. 

PO CESTE VEDOMECTVA.

VÍKEND VENOVANÝ ZAPÁLENIU „VNÚTORNÉHO OHŇA“, PRÁCI S MYŠLIENKOU, DYCHOM A ŽIVOU /životnou energiou/.

TVORENIE – PRÁCA S MYŠLIENKAMI

Myšlienky sú skutočné veci (merateľné veličiny), ktoré sú vytvorené z plastickej  éterickej látky.

Každá pozorne  tvorená myšlienka má silnú tendenciu sa uskutočniť.

OŽIVENIE TVORENIA – PRÁCA S DYCHOM

Už ako z koreňa slova vyplýva, slovo dych úzko súvisí so slovom duch. Dych – duch.

Preto práca s dychom je jedným zo základných pilierov Vedomectva.

7 BOHATIEROV

Ideomotorické cvičenia na rozvoj vnútornej Sily.

ZDRAVA

Cvičenia duchovného celiteľstva (uzdravenia) odovzdávaného našimi predkami po stáročia z

geneRÁcie na geneRÁciu.

DUCHOVNÁ LUKOSTREĽBA

Lukostreľba, ako prostriedok sebapoznania a rozvoja  intuície.

CESTA OHŇA

Chodenie po žeravom uhlí ako obrad očistenia tela, ducha a duše.

Obrad prechodu od starého k novému.

POTNÁ CHYŽA

Obrad potnej chyže ponúka priestor pre úplné stíšenie – ponorenie sa do  Seba – čas na rozjímanie, hlboký rozhovor so sebou, pozorovanie sa. To všetko za bezprostredného kontaktu s piatimi elementmi. Oheň, voda, vzduch a zem, éter. Celý obrad vedie k znovuobjaveniu rovnováhy,                                             k očisteniu a následnému fyzickému, mentálnemu a emocionálnemu   súladu. Rozpúšťa naše bloky, strachy, lieči zranenie na tele i duši a vedie  nás k našej životnej sile a vyrovnanosti.

ČARO HUDBY

Éter (energeticko/informačné pole Vesmíru) to je vlnenie, vibrácie, tóny a melódie.

Naše hrubohmotné telo je vytvorené na tej istej báze.

Frekvencia tónu ako prostriedok na dosiahnutie harmónie a vnútorného mieru.

OBJATIE VODOU

Ranné spojenie svojej podstaty so živlami Matky Zem vo vodách jazera.

OČISTENIE

Celou cestou ste sprevádzaní Najvyššou Mocou/Tvoriacou energiou Stvoriteľa skrze vašich sprievodcov
Vojena a Jaroslava.

Počas celej stále prebiehajúcej prítomnosti tejto očistnej cesty, rešpektujúc kony stavby sveta vašimi sprievodcami, najmä kon rozhodnutia (slobodnej vôle),

máte možnosť očistenia sa od negatív, ktoré ste nabrali cestou vašimi životmi

(negatívnych systémových schém uložených vo vašom mozgu v hlave vytvorenými synapsiami, emocionálnych zranení zapísaných v pamäti vášho emocionálneho mozgu , psychických a emocionálnych blokov zapísaných až na úrovni vášho podvedomia (vnútorného dieťaťa), tohto tretieho mozgu.) a osvojenie si týchto dARov, zjavenia si ich do svojich reálností.

Máte možnosť očistenia až do hlbín vašich RODov, energiou Stvoriteľa,  skrze nás.

MNOŽSTVO ÚČASTNÍKOV JE KAPACITNE OBMEDZENÉ.

Cestovné tejto časti vašej cesty je stanovené sumou 230,00 €

Obsahuje:

Možnosť absolvovania, zajavenia a sprítomnenia (osvojenia si) všetkých jej častí a obsahu.

Kompletná poživeň, pitný režim, pochutiny, ovocie, káva, čaj.

Očistenie od akýchkoľvek negatív, akéhokoľvek charakteru, akejkoľvek hĺbky a úrovne skrze sprievodcov tejto cesty sa neúčtuje.