fbpx

OCHRÁŇ SVOJE SVETLO

SLOVENSKÁ BOJOVÁ VEDA


OBNOVENIE CELISTVOSTI, SPIRITUALITY, VEDOMIA II. STUPEŇ


Dvojdňový vzdelávací, zážitkovo/relaxačný pobyt

víkend zameRAný najmä na uvedenie seba (získaného poznania na I. stupni) do stavu VIEM
obsiahnuť schopnosť ochrániť sa pred negatívom
posunúť sa na ceste z JA do MY
nastúpiť na cestu spoznávania Bojovej Vedy pod vedením
Zakladateľa AKADÉMIE BOJOVÉHO UMENIA – Výučba Bojovej Vedy
Vladimíra VOJEN Kocúreka.

V cene:
certifikát, kniha a pracovný zošit TKEM II. STUPEŇ na USB, káva, pitný režim, ovocie, pochutiny

Miesto:

podľa vypísaných termínov


Obsah:


Obnovenie celistvosti, spirituality, vedomia II.STUPEŇ

Na I. Stupni sme rozpoznali (rozpamätali sa) KÝM SME a KDE SME, uvedomili si KDO SME.
Aby sme sa postavili v stále prebiehajúcej prítomnosti do stĺpu toku Svetla (energie Stvoriteľa – energia KONu Všehomíra) bolo potrebné očistenie.
Udržiavať tento stav je dôležité. Na tejto ceste niekto môže vyčistiť všetko potrebné na jeden krát, väčšina však na každom stupni duchovného RAstu očisťujeme znovu a znovu.
PRETO:

ENERGETICKÁ MEDICÍNA

Očistenie systémových schém, blokov, psychických a emocionálnych rán až do hlbín RODov pôsobením Čistej Energie. Individuálne, podľa potreby, vnútorného vedenia,
prejavu slobodnej vôle a povolenia = presvetľovanie/uzdravovanie Najvyššou Mocou.
Je to DAR – zadarmo, pri akejkoľvek diagnóze.

JE SÚČAŤOU VŠETKÝCH NAŠICH STRETNUTÍ
s postupným osvojovaním si každého z účastníkov


K tomu okrem stavu čistých myšlienok a ďalšieho potrebujeme sa naučiť chrániť aj pred vplyvom temných egregorov a tiež pred priamymi negatívnymi energetickými útokmi.
Je pred nami cesta toto uvedomenie premeniť do pevného statusu VIEM – udomácniť sa v sebe samotnom a na teritóriu nám danom.
Ako hovorí VOJEN „dedovizeň“ vedela, my sa rozpamätávame.
Naše písmo nám vzali, jazyk premenili, knihy spálili.
PRAVDA vždy nakoniec vypláva na povrch. A tak súdoba veda znovu prináša čo naši predkovia vedeli.

TKEM II. Stupeň

Kvantová fyzika dnes a jej aplikovanie do bežného života. Oboznámenie s pôsobením energií – práca s energeticko/informačným poľom,
ochrana pred pôsobením negatívnych energií, priamych či nevedomých negatívnych útokov, od tzv. urieknutí, či iných vedomých prekliatí až po ochranu pred účinkami iných ťažkých foriem negatívu.

Bojová veda

Pod vedením zakladateľa AKADÉMIE BOJOVÉHO UMENIA – Slovanskej Bojovej Vedy
Vladimíra VOJEN Kocúreka
Nastúpenie sa cestu obnovenia schopnosti ochRÁniť seba, svoju RODinu.
Postupná premena zvedomenia si seba ako JA (myslím na seba, chránim seba) do MY (myslím nielen na dobro pre seba, ale aj pre svoju RODinu, pre svoj ROD, pre svoj náROD)
Začiatok cesty spoznávania SBV,
Bližšie informácie: https://www.svetlovnas.com/sbv/