fbpx

ROZSVIEŤ SVOJU HVIEZDU

ROZSVIEŤ SVOJU HVIEZDU

 –

EVOLÚCIA VEDOMIA

OBNOVENIE CELISTVOSTI, SPIRITUALITY, VEDOMIA I.STUPEŇ


Dvojdňový vzdelávací, zážitkovo/relaxačný pobyt

V cene:
certifikát, kniha a pracovný zošit TKEM na USB, káva, pitný režim, ovocie, pochutiny,

Miesto:

podľa vypísaných termínov


Obsah:


Obnovenie celistvosti, spirituality, vedomia.


KÝM SME

Sprevádzanie na ceste rozpamätania sa KÝM SME, ceste skrze seba samotného,
Vymazané poznanie našich dávnych predkov z našej pamäte oživuje a potvrdzuje súdobá veda.
Stavba tela verzus stavba vesmíru verzus KONy Svetla = ich vzájomné pôsobenie.

KDE SME

Luigi Luca Cavalli-Sforza 

Narodil sa v Taliansku.

V rokoch 1951 až 1962 pôsobil ako profesor genetiky na University of Parma v Parme v Taliansku. Od roku 1970 pôsobil po zvyšok života na Stanford University.

Bol emeritným profesorom na School of Medicine na Stanford University.

Môžeme povedať, že bol tzv. populačný genetik.

Zaoberal sa genofondom ľudstva.

The History and Geography of Human Genes je jedna z jeho vedeckých prác.


Dozviete sa z jeho prác o dedičnom strome, o fascinujúcich vplyvoch migrácie, expanzie, formovania… a to len za posledných 150 000 rokov. Pán profesor so svojím vedeckým kolektívom dokázal nasledujúcu skutočnosť: SLOVANIA, (my vieme, že správne podľa našej matrice sme SLOVIENI – SLOVO pôsobiace vo VIENACH čiže v cievach) sú najstaršie genetické etnikum žijúce na danom území na planéte vôbec. (nazývali nás = Vedrussi, Skýti, Sarmati…) Viac ako 8 000 rokov siahajúcich do hlbín desaťtisíce rokov.

Takže tým padajú všetky tie vymyslené nezmysli o nevzdelaných pasákoch oviec, ktorí sa tu akosi objavili pred 800 rokmi a musel niekto prísť aby nás naučil čítať a písať.

Je dôležité rozpamätať sa na to z akého rodu, rasy pochádzame. Tak ako dieťa potrebuje vedieť kto sú jeho skutoční rodičia.

KÝM SME + KDE SME = KTO SME

HVIEZDA INGLIE


Vedené meditácie Tri chrámy v jednom.
Rozsvietenie svojej vnútornej hviezdy (Zdrojovej energie)
Spojenie sa so svojou podstatou, uzemnenie, ukotvenie = celistvosť.


TKEM I. Stupeň

Kvantová fyzika dnes a jej aplikovanie do bežného života. Oboznámenie s pôsobením energií – práca s energeticko/informačným poľom, ochrana pred pôsobením neg. energií, diagnostika a ďalšie.

Ako si skutočne tvoriť realitu svojho života.
Prečo to niekomu funguje a prečo väčšine nie.

Viac tu: https://www.svetlovnas.com/tkem/

ENEERGETICKÁ MEDICÍNA

Očistenie systémových schém, blokov, psychických a emocionálnych rán až do hlbín RODov pôsobením Čistej Energie. Individuálne, podľa potreby, vnútorného vedenia,
prejavu slobodnej vôle a povolenia = presvetľovanie/uzdravovanie Najvyššou Mocou.
Je to DAR – zadarmo, pri akejkoľvek diagnóze.