fbpx

ROZSVIEŤ SVOJU HVIEZDU

ROZSVIEŤ SVOJU HVIEZDU

 –

EVOLÚCIA VEDOMIA

OBNOVENIE CELISTVOSTI, SPIRITUALITY, VEDOMIA I.STUPEŇ


Dvojdňový vzdelávací, zážitkovo/relaxačný pobyt

V cene:
certifikát, kniha a pracovný zošit TKEM na USB, káva, pitný režim, ovocie, pochutiny,

Miesto:

podľa vypísaných termínov


Obsah:


Obnovenie celistvosti, spirituality, vedomia.


KÝM SME

Sprevádzanie na ceste rozpamätania sa KÝM SME, ceste skrze seba samotného,
Vymazané poznanie našich dávnych predkov z našej pamäte oživuje a potvrdzuje súdobá veda.
Stavba tela verzus stavba vesmíru verzus KONy Svetla = ich vzájomné pôsobenie.

KDE SME

Luigi Luca Cavalli-Sforza – The History and Geography of Human Genes je jedna z jeho vedeckých prác.
Bol profesorom na Standforde. Zaoberal sa genofondom ľudstva. Dozviete sa z jeho prác o dedičnom strome, o fascinujúcich vplyvoch migrácie (Vedrussi, Skýti, Sarmati…), expanzie, formovania… a to len za posledných 150 000 rokov. Pán profesor so svojím vedeckým kolektívom dokázal nasledujúcu skutočnosť: SLOVANIA sú najstaršie genetické etnikum žijúce na danom území na planéte vôbec. Viac ako 8 000 rokov priamo a genofond ide do hlbín desaťtisíce rokov.

KÝM SME + KDE SME = KTO SME

HVIEZDA INGLIE


Vedené meditácie Tri chrámy v jednom.
Rozsvietenie svojej vnútornej hviezdy (Zdrojovej energie)
Spojenie sa so svojou podstatou, uzemnenie, ukotvenie = celistvosť.


TKEM I. Stupeň

Kvantová fyzika dnes a jej aplikovanie do bežného života. Oboznámenie s pôsobením energií – práca s energeticko/informačným poľom, ochrana pred pôsobením neg. energií, diagnostika a ďalšie.

Ako si skutočne tvoriť realitu svojho života.
Prečo to niekomu funguje a prečo väčšine nie.

Viac tu: https://www.svetlovnas.com/tkem/

ENEERGETICKÁ MEDICÍNA

Očistenie systémových schém, blokov, psychických a emocionálnych rán až do hlbín RODov pôsobením Čistej Energie. Individuálne, podľa potreby, vnútorného vedenia,
prejavu slobodnej vôle a povolenia = presvetľovanie/uzdravovanie Najvyššou Mocou.
Je to DAR – zadarmo, pri akejkoľvek diagnóze.