fbpx

TERMÍNY, MIESTA

PrekRÁsnu prítomnosť.

Pre bližšie informácie o termínoch , miestach našich stretnutí, vzdelávacích relaxačno/zážitkových pobytoch pre ucelené kolektívy (firmy a podobne) a ďalších záležitostiach píšte na email:

prevas@svetlovnas.com