fbpx

TKE

Na stránke sa pracuje.

TKE

Transformácia Kvantovej Energie

Kvantové pole – pomenovanie súdobých vedcov pre Priestor/Vesmír/Kozmos

Éter – tak tento „priestor“ nazval Nikola Tesla

Pred 1,5 miliardov rokov, naši predkovia prileteli na planétu TERRA/MIDGARD Zem z Vesmíru. Ich poznanie bolo oveľa obsiahlejšie.

Luigi Luca Cavalli-Sforza – The History and Geography of Human Genes je jedna z jeho vedeckých prác.
Bol profesorom na Standforde. Zaoberal sa genofondom ľudstva. Dozviete sa z jeho prác o dedičnom strome, o fascinujúcich vplyvoch migrácie, expanzie, formovania… a to len za posledných 150 000 rokov. Čítate správne. 150 000 rokov. Že vám o tom v „škole“ nehovorili? Určite ani o tom, že pán profesor so svojím vedeckým kolektívom dokázal skutočnosť nasledujúcu: preživší na území medzi Karpatským oblúkom a Dunajom sú najstaršie genetické etnikum žijúce na danom území na planéte vôbec. Viac ako 8 000 rokov, pričom genofond siaha do hlbín desaťtisíce rokov.

Toľko pre tých, ktorí uverili klamstvám, že sme boli negramotní a vždy len otrokmi.
Teším sa, prichádza prítomnosť, v ktorej Obnovíme svoju Celistvosť, Spiritualitu, Vedomie, svoj skutočný pôvod.
Istinná PRAVDA o našom pôvode, vedomostiach, o našej skutočnej chronológii dejín. Keď o našich predkoch píšu v indických, čínskych, egyptských prastarých knihách-védach, a ďalších a ďalších zvitkoch po celej planéte a pod., už by sme mohli aj my vedieť pRAvdu.

Takže Kvantové pole alebo energeticko/informačné pole. Alebo:

Pár sprievodných slov k úvodným obrázkom.

V roku 1887 sa uskutočnil historicky významný experiment – Michelson/Morley experiment, ktorý mal raz a navždy potvrdiť alebo vylúčiť existenciu neviditeľného poľa, vtedy nazývaného Éter.

  • bol to vynikajúci experiment, no bol nesprávne interpretovaný
  • chýbalo precíznejšie technické vybavenie

Výsledok: Éter – neviditeľné pole, ktoré všetko spája neexistuje.

Na základe tohto experimentu sa veda uberala úplne opačným a nesprávnym smerom viac ako 100 rokov!

V roku 1986 letectvo spojených štátov amerických tento experiment zopakovalo, ale z omnoho lepším vybavením.

Výsledok: Pole existuje, presne tak ako to bolo predpovedané Michelsonom a Morleyom v roku 1887.

Toto pole však vedci nemohli vidieť, až do nedávna. Vedci z NASA postavili špeciálny satelit CHANDRA, ktorý vypustili do hlbokého vesmíru za jediným účelom. Meranie polí, ktoré nie je možné pozorovať ľudským okom. Keď satelit začal v roku 1999 posielať informácie naspäť a počítače ich začali spracovávať, vedci zistili, že to čo doteraz považovali za prázdny priestor, nie je vôbec prázdny. Vedci zobrali dáta zaslané zo satelitu a prebehli ich cez počítače, ktoré im následne mohli ukázať čo sa nachádza v tej “prázdnote”.

Viete, keď som bol dieťa, potom chlapec, dospieval, … až po jar minulého roku (tzv. pandémia) a aj dnes, stále mi moje vnútorné vedenie hovorilo a na mnohé stále hovorí – JE TO INAK. Ako dieťa ťažko dospelým argumentovať. Ako dospelý už len tým, ktorí majú oči na to aby videli, uši na to aby počuli a „srdce“ aby rozumeli.

Prečo takto hovorím, píšem?

Minulý rok prišli vedci z objavom. NAŠLI v našom tele (v 21. storočí), nový typ neurónu. Nazvali ich SENZORICKÉ NEURITIDY. Vytvárajú samostatnú prepojenú sieť, vytvárajú svoje vlastné vedomie, vlastnú pamäť, vlastné dojmy,…. Viete kde ich našli? Na srdci – emocionálny mozog.
Vedeli ste o tom, že naše srdce je mnohonásobne silnejšie aj z hľadiska elektricko/magnetického vyžarovania = VIBRÁCIE ako mozog v hlave?
Hovorí Vám niečo skratka ENS? Nie, v tom výnimočnom prípade nejde o ďalšiu agentúru podivného pôsobenia.
Enterický Nervový Systém – a máme tu ďalšiu skupinu vedcov, ktorá nám hovorí o ďalšom „novom“ samostatnom mozgu.
Nie, nerobím si z toho srandu, práve naopak.

JE to VEĽMI dôležité.

Všetko je ENERGIA.


Pozrite sa dobre na obRÁzok.
Naše telo, naše telá = sú energeticko/informačné pole. Všetko má svoje vyžarovanie, svoju vibráciu. Celý Vesmír je tak stvorený. Jeden z hlavných KÓNov je KÓN REZONANCIE. Rovnaké priťahuje rovnaké.
A teRAz späť k mozgom. Máme tri. Pozrite si ich umiestnenie. Jeden je v hlave, druhý v srdci, tretí v oblasti brucha.

Rozviňte teRAz svoju predstavivosť.


Najsilnejší je v SRDCI. Kde „sídli“ naša duša? A kto alebo čo je vlastne naša duša? Kým v skutočnosti SME? A KOHO alebo ČOHO je naša duša súčasťou? A čom nám JRK povedal? Tiež by sme tu mohli použiť slovo ŽIVA. A to su už presúvame poznaním niekde úplne inde.

KDE SA DVAJA ZHODNÚ, BUDEM V ICH STREDE
a čokoľvek si predstavia, stane sa.

Chápete?

Vedci urobili pred rokmi sériu pokusov.
Dokázali tzv. Kvantovú prepletenosť, Fantónovú DNA, Vplyv srdca na DNA a veľa ďalších zaujímavostí.
Dokázali tiež tzv. kolaps kvantovej vlny. Dokázali tzv. Holografickú funkciu vesmíru.
Veľmi zaujímavým dôkaz bola vedecká štúdia Dr. Masaru Emota – o vplyve vibrácií (myšlienok, emócií) na štruktúru vody.
Náš energeticko/informačný obal (naše telá) sú zložené z cca 80% vody!

Čo je výsledkom všetkých týchto vedeckých štúdií?
Keď si to zhrnieme = Kvantové pole mení náš fyzický vesmír a za dodržania spRÁvneho postupu, my meníme kvantové pole, resp. kvantové pole vytváRA to, čo si mi predstavujeme.

Prečo to niekomu funguje a niekomu nie?

TAJOMSTVO, ktoré veľmi dobre ovládali naši PREDKOVIA je v ZJEDNOTENÍ = ENERGIA HARMÓNIE.

Harmónia (vibrácia súznenia/spolužitia = KON sasizdánia) môže nastať len pri obnovení celistvosti – tzv. stavu koherencie.

KOHERENCIA = CELISTVOSŤ

to je inými slovami odstRÁnenie všetkých psychických, emocionálnych blokov a to aj na úrovni podvedomia, inými slovami vnútorného dieťaťa zakrytých egom a to v mnohých prípadoch až do hlbín RODu a až na jeho začiatok.

Áno, je to niekedy dlhá cesta. Ale jediná pRAvá. Cesta poznania skrze seba samotného. Obnovenie seba na úrovni DNA = presvetlenie. Tak môžeme uzdRAviť seba samotného a v prípade vedomého súhlasu (KON ROZHODNUTIA) aj dotyčného súhlas nám poskytujúceho.

Tak potom môžeMe začať vnímať svoje VNÚTORNÉ VEDENIE – MÚDROSŤ samotnej Nekonečnej Múdrosti Vesmíru – Stvoriteľa RA (Reč Aza/Počiatku/Boha). To nie je žiadny „egyptský“ Boh, ako by vás mohol niekto možno chcieť „zahanbiť“. To je len naše pRAstaré obRAzové písmo, kde každý jeden znak nesie v sebe obRAz.

A to je o udržaní si úrovne ČISTÝCH MYŠLIENOK. Tak je možné obnoviť archetyp Védickej/Vedomej Bytosti Svetla – Spolutvorcu Nového Sveta – Zlatej Éry.

Pýtal som sa svojho času, prečo naši predkovia, tak vyspelí, prečo postupom času, tisícročí ich potomkovia postupne zabudli. Čo to spôsobilo. Odpoveď na moju otázku bola nasledujúca: Niekto veľmi dávno, neustriehol čistotu myšlienok.

Viete čo zmapoval prof. Hawkins? Úrovne ľudského vedomia. Viete koľko ich je?

17

Začínajú Hanbou, pokračujú Vinou, atď, veľmi nízko je STRACH….. a končia Osvietením. Čo myslíte, ktorá má akú vibráciu?

A čo myslíte? Po akú úroveň ľudského vedomia sú ľudia ovládateľní? A prečo vás tzv. „elity“ držia práve v STRACHU? Prečo v tejto prítomnosti vás klamú a navádzajú do viny a hanby, lebo údajne nie ste zodpovední?
Napoviem Vám: Norimberský proces 1. Viete prečo práve prebieha Norimberský proces číslo 2?

Čistota myšlienok / mozog v hlave + čistota podvedomia / mozog v bruchu (odstránené bloky) = HARMÓNIA / CELISTVOSŤ = možnosť presvetlenia srdcom / najsilnejším mozgom = presvetlenie TVORIVOU A OBNOVUJÚCOU SILOU STVORITEĽA RA.

NASTÁVA STÁLY TOK ENERGIE TVORENIA V STÁLE PREBIEHAJÚCEJ PRÍTOMNOSTI

PRÍRODNÝ ĆLOVEK

Vzácna pani Kolníková veľmi múdro povedala: málo ČLOVEKOV je dnes medzi ľuďmi

Obnovenie celistvosti, spirituality, vedomia je okrem iného aj uzemnenie a ukotvenie.
Tri chRÁmy v JEDNOM.

Nielen PRÍRODNÝ ČLOVEK má takýto obRAz (viď obRÁzok vyššie), ale aj samotná TERRA / MIDGARD Zemľja. Ďalší vedci z inej oblasti výskumu svojím štúdiom prišli na to, že celá planéta, všetko, spolu súznie/spolužije/je prepojené cez koreňový systém, vedomie.

Máme čo obnovovať. Komu sa ospRAvedlňovať.

Na záver tohto listu, vôbec nie cesty, CESTA JE CIEĽ – Len vedomé prežívanie prebiehajúcej prítomnosti vytváRA Nový, ten lepší SVET, by som už iba uviedol slová, ktoré potvrdil napr. Nikola Tesla: nič som nevymyslel, videl som to v meditácii a iba som to skúšal napodobniť. VŠETKO JE STVORENÉ.

Neviete kde začať? Skúšali ste to už možno tisíckrát a celé zle? Môžeme Vám pomôcť. Na začiatok vypnite všetky tie debilizátory. Potom sa ozvite.

S prianím prekrásnej prebiehajúcej prítomnosti

jaraslav