fbpx

TKEM

Na stránke sa pracuje.

TKEM

Transformácia Kvantovej Energie Matrixu

Kvantové pole – pomenovanie súdobých vedcov pre Priestor/Vesmír/Kozmos

Éter – tak tento „priestor“ nazval Nikola Tesla

Pred tisíckami rokov, naši predkovia prileteli na planétu TerRA/MIDGARD Zem z Vesmíru. Ich poznanie bolo oveľa obsiahlejšie.

Luigi Luca Cavalli-Sforza – The History and Geography of Human Genes je jedna z jeho vedeckých prác.
Bol profesorom na Standforde. Zaoberal sa genofondom ľudstva. Dozviete sa z jeho prác o dedičnom strome, o fascinujúcich vplyvoch migrácie, expanzie, formovania… a to len za posledných 150 000 rokov. Čítate správne. 150 000 rokov. Že vám o tom v „škole“ nehovorili? Určite ani o tom, že pán profesor so svojím vedeckým kolektívom dokázal skutočnosť nasledujúcu: SLOVANIA sú najstaršie genetické etnikum žijúce na danom území na planéte vôbec. Viac ako 8 000 rokov priamo a genofond ide do hlbín desaťtisíce rokov.

Toľko pre tých, ktorí uverili klamstvám, že sme boli negramotní a vždy len otrokmi.
Teším sa, prichádza prítomnosť, v ktorej Obnovíme svoju Celistvosť, Spiritualitu, Vedomie, svoj skutočný pôvod RODu.
Istinné pRAvdy o našom pôvode, vedomostiach, o našej skutočnej istórii. Keď o našich predkoch píšu v Indických prastarých knihách, a iných zvitkoch a védach a pod., už by sme mohli aj my vedieť pRAvdu.

Takže Kvantové pole alebo energeticko/informačné pole. Alebo:

Pár sprievodných slov k úvodným obrázkom.

V roku 1887 sa uskutočnil historicky významný experiment – Michelson/Morley experiment, ktorý mal raz a navždy potvrdiť alebo vylúčiť existenciu neviditeľného poľa (Matrixu), vtedy nazývaného Éter.

  • bol to vynikajúci experiment, no bol nesprávne interpretovaný
  • chýbalo precíznejšie technické vybavenie

Výsledok: Éter – neviditeľné pole, ktoré všetko spája neexistuje.

Na základe tohto experimentu sa veda uberala úplne opačným a nesprávnym smerom viac ako 100 rokov!

V roku 1986 letectvo spojených štátov amerických tento experiment zopakovalo, ale z omnoho lepším vybavením.

Výsledok: Pole existuje, presne tak ako to bolo predpovedané Michelsonom a Morleyom v roku 1887.

Toto pole však vedci nemohli vidieť, až do nedávna. Vedci z NASA postavili špeciálny satelit CHANDRA, ktorý vypustili do hlbokého vesmíru za jediným účelom. Meranie polí, ktoré nie je možné pozorovať ľudským okom. Keď satelit začal v roku 1999 posielať informácie naspäť a počítače ich začali spracovávať, vedci zistili, že to čo doteraz považovali za prázdny priestor, nie je vôbec prázdny. Vedci zobrali dáta zaslané zo satelitu a prebehli ich cez počítače, ktoré im následne mohli ukázať čo sa nachádza v tej “prázdnote”.

Viete, keď som bol dieťa, potom chlapec, dospieval, … až po jar minulého roku (tzv. pandémia) a aj dnes, stále mi moje vnútorné vedenie hovorilo a na mnohé stále hovorí – JE TO INAK. Ako dieťa ťažko dospelým argumentovať. Ako dospelý už len tým, ktorí majú oči na to aby videli, uši na to aby počuli a „srdce“ aby RAzumeli.

Prečo takto hovorím, píšem?

Minulý rok prišli vedci z objavom. NAŠLI v našom tele (v 21. storočí), nový typ neurónu. Nazvali ich SENZORICKÉ NEURITIDY. Vytvárajú samostatnú prepojenú sieť, vytvárajú svoje vlastné vedomie, vlastnú pamäť, vlastné dojmy,…. Viete kde ich našli? Na srdci.
Vedeli ste o tom, že naše srdce je mnohonásobne silnejšie aj z hľadiska elektricko/magnetického vyžarovania = VIBRÁCIE ako mozog v hlave?
Hovorí Vám niečo skratka ENS? Nie, v tom výnimočnom prípade nejde o ďalšiu agentúru podivného pôsobenia.
Enterický Nervový Systém – a máme tu ďalšiu skupinu vedcov, ktorá nám hovorí o ďalšom „novom“ samostatnom mozgu.
Nie, nerobím si z toho srandu, pRÁve naopak.

JE to VEĽMI dôležité.

Všetko je ENERGIA.


Pozrite sa dobre na obRÁzok.
Naše telo, naše telá = sú energeticko/informačné pole. Všetko má svoje vyžarovanie, svoju vibráciu. Celý Vesmír je tak stvorený. Jeden z hlavných KÓNov je KÓN REZONANCIE. Rovnaké priťahuje rovnaké.
A teRAz späť k mozgom. Máme tri. Pozrite si ich umiestnenie. Jeden je v hlave, druhý v srdci, tretí v oblasti brucha.

Rozviňte teRAz svoju predstavivosť.


Najsilnejší je v SRDCI. Kde „sídli“ naša duša? A kto alebo čo je vlastne naša duša? Kým v skutočnosti SME? A KOHO alebo ČOHO je naša duša súčasťou? A čom nám JRK povedal? Tiež by sme tu mohli použiť slovo ŽIVA. A to su už presúvame poznaním niekde úplne inde.

KDE SA DVAJA ZHODNÚ, BUDEM V ICH STREDE
a čokoľvek si predstavia, stane sa.

Chápete?

Vedci urobili pred rokmi sériu pokusov.
Dokázali tzv. Kvantovú prepletenosť, Fantónovú DNA, Vplyv srdca na DNA a veľa ďalších zaujímavostí.
Dokázali tiež tzv. kolaps kvantovej vlny. Dokázali tzv. Holografickú funkciu vesmíru.
Veľmi zaujímavým dôkaz bola vedecká štúdia Dr. Masaru Emota – o vplyve vibrácií (myšlienok, emócií) na štruktúru vody.
Náš energeticko/informačný obal (naše telá) sú zložené z cca 80% vody!

Čo je výsledkom všetkých týchto vedeckých štúdií?
Keď si to zhrnieme = Kvantové pole mení náš fyzický vesmír a za dodržania spRÁvneho postupu, my meníme kvantové pole, resp. kvantové pole vytváRA to, čo si mi predstavujeme.

Prečo to niekomu funguje a niekomu nie?

TAJOMSTVO, ktoré veľmi dobre ovládali naši PREDKOVIA je v ZJEDNOTENÍ = ENERGIA HARMÓNIE.

Harmónia (vibrácia súznenia/spolužitia = KON sasizdánia) môže nastať len pri obnovení celistvosti – tzv. stavu koherencie.

KOHERENCIA = CELISTVOSŤ

to je inými slovami odstRÁnenie všetkých psychických, emocionálnych blokov a to aj na úrovni podvedomia, inými slovami vnútorného dieťaťa zakrytých egom a to v mnohých prípadoch až do hlbín RODu a až na jeho začiatok.

Áno, je to niekedy dlhá cesta. Ale jediná pRAvá. Cesta poznania skrze seba samotného. Obnovenie seba na úrovni DNA = presvetlenie. Tak môžeme uzdRAviť seba samotného a v prípade vedomého súhlasu (KON ROZHODNUTIA) aj dotyčného súhlas nám poskytujúceho.

Tak potom môžeMe začať vnímať svoje VNÚTORNÉ VEDENIE – MÚDROSŤ samotnej Nekonečnej Múdrosti Vesmíru – Stvoriteľa RA (Reč Aza/Počiatku/Boha). To nie je žiadny „egyptský“ Boh, ako by vás mohol niekto možno chcieť „zahanbiť“. To je len naše pRAstaré obRAzové písmo, kde každý jeden znak nesie v sebe obRAz.

A to je o udržaní si úrovne ČISTÝCH MYŠLIENOK. Tak je možné obnoviť archetyp Védickej/Vedomej Bytosti Svetla – Spolutvorcu Nového Sveta – Zlatej Éry.

Pýtal som sa svojho času, prečo naši predkovia, tak vyspelí, prečo postupom času, tisícročí ich potomkovia postupne zabudli. Čo to spôsobilo. Odpoveď na moju otázku bola nasledujúca: Niekto veľmi dávno, neustriehol čistotu myšlienok.

Viete čo zmapoval prof. Hawkins? Úrovne ľudského vedomia. Viete koľko ich je?

17

Začínajú Hanbou, pokračujú Vinou, atď, veľmi nízko je STRACH….. a končia Osvietením. Čo myslíte, ktorá má akú vibráciu?

A čo myslíte? Po akú úroveň ľudského vedomia sú ľudia ovládateľní? A prečo vás tzv. „elity“ držia práve v STRACHU? Prečo v tejto prítomnosti vás klamú a navádzajú do viny a hanby, lebo údajne nie ste zodpovední?
Napoviem Vám: Norimberský proces 1. Viete prečo práve prebieha Norimberský proces číslo 2?

Čistota myšlienok / mozog v hlave + čistota podvedomia / mozog v bruchu (odstránené bloky) = HARMÓNIA / CELISTVOSŤ = možnosť presvetlenia srdcom / najsilnejším mozgom = presvetlenie TVORIVOU A OBNOVUJÚCOU SILOU STVORITEĽA RA.

NASTÁVA STÁLY TOK ENERGIE TVORENIA V STÁLE PREBIEHAJÚCEJ PRÍTOMNOSTI

PRÍRODNÝ ĆLOVEK

Vzácna pani Kolníková veľmi múdro povedala: málo ČLOVEKOV je dnes medzi ľuďmi

Obnovenie celistvosti, spirituality, vedomia je okrem iného aj uzemnenie a ukotvenie.
Tri chRÁmy v JEDNOM.

Nielen PRÍRODNÝ ČLOVEK má takýto obRAz (viď obRÁzok vyššie), ale aj samotná TERRA / MIDGARD Zemľja. Ďalší vedci z inej oblasti výskumu svojím štúdiom prišli na to, že celá planéta, všetko, spolu súznie/spolužije/je prepojené cez koreňový systém, vedomie.

Máme čo obnovovať. Komu sa ospRAvedlňovať.

Na záver tohto listu, vôbec nie cesty, CESTA JE CIEĽ – Len vedomé prežívanie prebiehajúcej prítomnosti vytváRA Nový, ten lepší SVET, by som už iba uviedol slová, ktoré potvrdil napr. Nikola Tesla: nič som nevymyslel, videl som to v meditácii a iba som to skúšal napodobniť. VŠETKO JE STVORENÉ.

Neviete kde začať? Skúšali ste to už možno tisíckrát a celé zle? Môžeme Vám pomôcť. Na začiatok vypnite všetky tie debilizátory. Potom sa ozvite.

S prianím prekrásnej prebiehajúcej prítomnosti

jaraslav