fbpx

OBNOVENIE CELISTVOSTI

Čo je vlastne pod slovným spojením OBNOVENIE CELISTVOSTI?

Obnovenie Harmónie celého nášho bytia, celej našej bytosti.
Fyzické telo, jemnohmotné telá, duša, duch, Živatma/PRAISKRA.
Obnovenie Harmónie = OČISTENIE. A to je základné „rozdelenie“ nášho „zloženia“.


Len vtedy funguje tzv. INTUÍCIA, inak povedané vnútorné vedenie. Alebo ešte inak zdravomyslie a svedomie.

Len vtedy môžeme prežívať stále prebiehajúcu prítomnosť, tu a teraz, vždy a všade, tým správnym spôsobom v súlade s KONmi Stavby Sveta Svetla.
Keď sme očistení, obnovení, zjednotení, presvetlení. Len vtedy reagujeme, premýšľame, konáme ako VÉDICKÉ/VEDOMÉ Bytosti Svetla. A tak aj naša „nasledujúca“ prebiehajúca prítomnosť bude kvalitnejšia, na ešte vyššej svetelnej vibrácii – vibrácii v harmónii s KÓNom Tvorenia – pretože vždy môžeme a reagujeme správne.

Ako sa očistiť/vyladiť/presvetliť?
„Tam kde sa dvaja zhodnú, budem prítomný. V ich strede. O čo požiadajú, stane sa.“

Ktorí dvaja? Koho Radomír myslel? Kde je ten stred? Kto je v našom strede? V strede nášho bytia?

Povedzme si to inak.

Máme fyzické telo, psychické a emocionálne, duševné a duchovné telá. Inými slovami obaly, „skafandre“ našej PRAISKRY/ŽIVATMY.
Máme oveľa viac energetických centier ako sa bežne uvádza -tzv. čakier.
Len fyzické telo je zložené z niekoľkých triliónov buniek. Buniek je niekoľko x druhov (kostná, vlasová, … ktoré stále odumierajú a obnovujú sa) a keď si zoberieme skutočne silný mikroskop tak zistíme že sa toto zdanlivo vyzerajúce “pevné/hmotné” telo na dosiaľ zistenej najnižšej/základnej úrovni
skladá z fotónov – energetické častice svetla = čiže energia.
Mozog
(jeho ľavá a pravá hemisféra, predná a zadná časť) dokáže spracovávať 400 miliárd bitov obrazových dát za sekundu (vnímame len asi 2000 bytov) a čo je tiež veľmi podstatné, dokáže vytvárať synapsie (fyzické, neurónové spojenia) lenže aj tzv. systémové schémy. A tým už plynule prechádzame do oblasti psychiky a emócií. Kedy vznikajú tzv. neg. systémové schémy – psychické či emocionálne bloky.
Emocionálny mozog
Vzhľadom k skutočnosti, že nám vedecká obec potvrdila objavom nového typu neurónu (tvz. senzorický neuritid – cca 40 tisíc) existenciu emocionálneho mozgu (nám známe naše “centrum čistého vedomia”), vieme kde tieto emocionálne bloky “sídlia”. Svoje si tiež pamätá duchovná časť i duševná časť našej bytosti.
ENS mozog – Enterická Nervová Sústava
tiež vnútorné dieťa, tiež podvedomie. Prečo spomíname ďalší z nových objavov vedy? Veľmi hlboké psychicko/emocionálne traumy sú zapísané a zabudnuté práve tu.

Teraz niečo málo o systémových schémach. Vznikajú pri nezdravom/nevhodnom žiaľ i cielenom negatívnom pôsobení (najmä “systému”) počas nášho dospievania počnúc prenatálnym vývojom. Malý príklad. Dieťa s hudobným darom cvičí na klavíri. Rodič príde domov nie práve v milujúcom/chápajúcom/sprevádzajúcom nastavení a riadnou dávkou negatívnej emócie povie niečo ako: “to je nemožné ako hrozne hráš a ten spev sa nedá ani počúvať”. Čo to vytvorí v dieťati? Áno, takto vznikajú negatívne systémové schémy. Dieťa možno až niekedy v dospelosti skúsi znovu hrať.

To je len náčrt čo všetko je potrebné dostať do harmónie = OBNOVIŤ CELISTVOSŤ. Následne Spiritualitu a ČISTÉ VEDOMIE. Výsledkom je potom skutočnosť opísaná stručne na začiatku tohto príspevku. Človek majúci zdravomyslie, svedomie, zodpovednosť za svoj život, za svoju rodinu, za svoj rod si overí čo je pravda a čo je klamstvo. Je slobodnou, suverénnou, vedomou bytosťou Svetla. Zvrchovaný živý Človek.

Áno je toho veľa, čo treba obnoviť. Cesta vedie jedine skrze nás samotných. A môžeme ju absolvovať jedine každý sám za seba. Môže nám niekto otvoriť dvere. Vstúpiť však a následne zostať SEBOU samotným už je na každom z nás.

Mali sme mnohé víkendové stretnutia. Mali sme možnosť sa vzájomné obdarovávať, slúžiť si darmi. Smel som byť svedkom uzdravení ako v hlbinách RODu, tak v čase i priestore, smel som vidieť majestátnosť a suverénnosť Najvyššej Moci a podriadenosť/ustúpenie druhej strany.

Jeden príbeh v krátkosti na ilustráciu nutnosti (rešpektujeme slobodnú vôľu – kto chce + má odvahu = dejú sa uzdravenia) obnovenia celistvosti.

Muž, môžeme povedať zrelý muž vo veku 50+, úspešný, vzdelaný, vnímavý (duchovne), milujúci Matku Zem (najmä vodu), mal dlhé roky značné obmedzenia v kĺboch (nohy, ruky, bedrá), vnútorné orgány, atď. a tiež aj riadne bolestivé stavy. Keďže jemnohmotná úroveň je nadradená hrubohmotnej a cestou cez naše fyzické telo je nám ukazovaný “varovaný prst” na závažné opomenutia, chyby, negatívne systémové schémy a pod., bol to jasný signál, že aj v tomto prípade je potrebné odstrániť príčinu, ktorá bola ale úplne niekde inde (nie fyzické telo, choroba/diagnóza). Vhľad/obraz mi prišiel. KONy sú v harmónii. KON Lásky (priblížený nám Radomírom – jeho hlavnou nosnou časťou je prijatie a očistenie = uzdravenie) a ďalší z nich je KON Rozhodnutia (slobodná vôľa), bolo potrebné aby túto príčinu dokázal nájsť Libor sám, pomenovať ju, znovu uchopiť a presvetliť. Ako vie byť bolestivé, a ako vie byť v nás ukryté/zabudnuté hlboké zranenie si vie určite min. predstaviť každý z nás. Libor to zvládol. Prešiel týmto “temným údolím” a po dvoch týždňoch na moju otázku ako sa mu darí: “fantasticky, bolesti jsou prič, cítim příjemné teplo”.

Ako to vnímal Libor?

Je na slobodnom rozhodnutí každého jedného z nás na ktorej strane chceme stáť/žiť. Byť vedení intuíciou/vnútorným vedením: Najvyšším Tvoriteľom dávajúcim život, Otcom – Jediným Rodom a Matkou – Makošou = Najvyšší Triglav alebo zapredancami /tzv. “politikmi, elitami“/ či tými ktorí vedú ich / „globalistami“ a inými „istami“/.
Vedieť sa postaviť za Pravdu, za seba samotného, za rodinu, za deti
alebo sa nechať strčiť do radu /testovanie, nútené očkovanie experimentálnymi tzv. vakcínami/.

Je veľmi veľa informácií, prepojení, rôznych dôležitostí na tejto ceste rozpamätania si KÝM SME. Akú DNK máme a ako si ju môžeme zmeniť. Ako môžeme uzdraviť seba samotných a v prípade súhlasu aj niekoho iného. Ako môžeme vnímať MÚDROSŤ samotnej Nekonečnej Múdrosti Vesmíru. Ako dosiahnuť úroveň čistých myšlienok. Ako obnoviť naše archetyp nastavenie a zaujať svoje miesto vedomého spolutvorcu obnovenej Midgard Zeme.

Majte prekrásnu prítomnosť.

Jaraslav